Ouderbetrokkenheid

Als school vinden wij het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind. U wordt hiervoor uitgenodigd voor een startgesprek (in september), een voortgangsgesprek (in november) en rapportgesprek (in maart). Daarnaast wordt u uitgenodigd voor informatie-avonden (zie jaarkalender). Als u zelf vragen heeft over u kind, kunt u te allen tijde een afspraak maken met de leerkracht buiten deze gesprekken om. 

Samenwerkende partijen